x

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri konusunda çözüm, hizmet ve danışmanlık sunan şirketlerinden olan Mirsis Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi (“Mirsis”) veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen şart ve usuller olmak üzere kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuat çerçevesinde sizlere sunulan hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi, mükemmelleştirilmesi amacıyla işlerken kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğineönem vermektedir.

 

Mirsis kişisel verilerinizi işlerken KVKK’da öngörülen ilkelere uymaktadır. Bu ilkeler, kişisel veri işleme faaliyetlerinin;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olması,

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,

 4. İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesidir.

 

Mirsis kişisel verilerinizi, kariyer yönetiminizi kolaylaştırmak ve istihdam edilebilmenizi sağlamak ekseninde deneyim temelli özgeçmiş profilleri oluşturulması, aday değerlendirme ve talep süreçlerinin yönetilmesi, çeşitli iş avantajlarının sağlanıp sunulabilmesi, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, tarafınıza bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi, yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

 

Mirsis kişisel verilerinizi, dijital ya da fiziksel platformlardan doğrudan bize başvurmanız ve çevrimiçi ve çevrimdışı istihdam portalları ile belirli meslek kollarına yönelik çeşitli eğitim kurumları aracılığıyla elde etmektedir.

 

Mirsis tarafından kişisel verileriniz, iş ortaklarımızın işe alım stratejilerinin, şirket kültürünün, talep edilen iş pozisyonu özelliklerinin ve sorumluluklarının analiz edilmesi sonrasında oluşturulan danışmanlık profiline uyumlu olması ve kişisel verilerinizden olan özgeçmiş bilgilerinizin bu profillere uyması halinde danışman olarak çalışabilmeniz amacıyla hukuki taahhütleri yanı sıra gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmış olarak İş Ortaklarımız ve Grup Şirketlerimiz ile, kanuni yükümlülüklerimiz uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ve faaliyetlerimiz kapsamıyla bağlantılı ve ölçülü olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki ifa yardımcılarımız ile paylaşılabilecektir. Aksi halde Mirsis, Aday’ın bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

 

Mirsis, Aday’ın kişisel verilerini sadece KVKK’da belirtildiği üzere;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

 • Mirsis’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 • Aday’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Mirsis’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması

 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, hallerinde işleyecektir.

 

Aday kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Aday Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilmek için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenmesi halinde talebini belirterek ilgili yöntemle bize başvurabilir. Halihazırda belirlenmiş olan yöntemlerden iadeli taahhütlü posta, noter veya şahsen teslim yollarıyla “Atatürk M. Girne C. No:11/1 34758 Ataşehir / İSTANBUL” adresine gönderimde bulunarak ve taleplerinizi belirterek de bize başvurabilirsiniz.

 

Aday, belirtilen haklar kapsamındaki taleplerini,  iadeli taahhütlü mektup, noter veya şahsen teslim aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza ulaşarak iletebilirsiniz

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerez Politikamız Mirsis Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi  (“Mirsis”) tarafından içeriği sağlanan internet siteleri için geçerlidir.

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rastgele bir sayıyı içerirler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

 

Çerezler üç çeşittir:

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

 

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır:

 

Zorunlu Çerezler: Mirsis internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması için ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

 

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde üçüncü kişi çerezi bulunmamaktadır.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitelerimizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

 

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr&q=%C3%A7erez

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 • Opera Mobil

http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy

 • Safari Bilgisayar

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

 • Safari Mobil

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 • Android Tarayıcı (Mobil)

https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&

 

 

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.